Comenius

Profesori ai Liceului Regina Maria din Dorohoi formaţi la standarde europene

Publicat : Miercuri, 16 Ianuarie 2013 de RODICA MIGHIU

Profesori ai Liceului Regina Maria din Dorohoi formaţi la  standarde europene

În perioada 20-26 octombrie 2012 s-a desfăşurat stagiul de Formare Continuă din cadrul Proiectului Individual Comenius, LES TICE AU SERVICE DE L`ENSEIGNEMENT DES LANGUES, nr. de referinţă COM-12-1705-CG-FR, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme 2007-2013).

Activitatea de formare s-a desfăşurat în Franţa, la Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP) de la Sèvres şi a reunit 21 de participanţi din ţările Uniunii Europene. Stagiul de formare a urmărit integrarea mijloacelor TIC în ora de limbă străină, Liceul Regina Maria Dorohoi fiind reprezentat de Ciobanu Ilucă Cristina, profesor de Limba Franceză.

Dintre obiectivele activităţii, menţionăm identificarea resurselor on-line disponibile pentru învăţarea limbilor străine, realizarea/ utilizarea unei platforme Moodle, utilizarea instrumentelor on-line de tip colaborativ la ora de limba străină, utilizarea sunetului şi a imaginii la ora de limbă franceză, crearea unei comunităţi virtuale, elaborarea unui proiect de mobilitate individuală, utilizarea blog-ului la ora de limbi străine, evaluarea si auto-evaluarea competenţelor TIC şi a competenţelor de comunicare într-o limbă străină.

Activitatea de formare desfăşurată în Franţa a constituit un cadru multicultural şi multilingvistic deosebit, graţie participanţilor provenind din Grecia, Italia, Franţa, Spania, Malta, Regatul Unit, Slovacia, Suedia şi România, o ocazie de împărtăşire a bunelor practici utilizate în predarea limbii franceze.