Comenius

„A RAINBOW OVER EUROPE:CULTURE, EDUCATION, TRADITION, ART, HISTORY” - Scoala Gimnaziala „Grigore Antipa” Botoşani

„A RAINBOW OVER EUROPE:CULTURE, EDUCATION, TRADITION, ART, HISTORY”

În perioada 5 – 10 noiembrie 2012 s-a desfăşurat la Talin, în Estonia, a cincea reuniune în cadrul parteneriatului multilateral Comenius – „A rainbow over Europe: Culture, Education, Tradition, Art, History ”. La reuniune au participat cadre didactice şi elevi din fiecare ţară parteneră în proiect. Din partea Şcolii gimnaziale „Grigore Antipa” Botoşani, au participat doi profesori si doi elevi.

Obiectivele acestei întâlniri de proiect au vizat:

• familiarizarea tuturor participanţilor cu particularităţile sistemului de învăţământ din Estonia;

• cunoaşterea specificului local, a obiceiurilor şi tradiţiilor specifice precum şi înţelegerea valorilor culturale şi istorice prin intermediul vizitelor tematice;

• stimularea dobândirii active de către elevi (învăţare prin activitate practică/ a învăţa prin a face) în cadrul unor ateliere de lucru variate care îi vor pregăti pentru cariera viitoare);

• promovarea cooperării transnaţionale şi a schimburilor între şcolile implicate în proiect prin folosirea TIC, şi a cunoştinţelor de limbă engleză;

• prezentarea activităţilor derulate în perioada septembrie – noiembrie , la nivelul fiecărei instituţii implicate;

• stabilirea perioadei în care se vor derula următoarele mobilităţi în Germania, Polonia şi Italia.

Programul celor cinci zile de reuniune a fost dens, minuţios conceput de gazdele noastre, colegii din Estonia.

Prof. Irimescu Elena, responsabil proiect