Arhiva POS-DRU

Activitatea 2.2.1. - sesiunea de formare a formatorilor - ID 57406

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Titlul proiectului: „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406

Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

 

Activitatea 2.2.1. Organizarea si desfasurarea sesiunii de formare a formatorilor

În perioada 2-8 septembrie 2012 au avut loc activităţile de formare a formatorilor in cadrul proiectului „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, după cum urmează:

- Casa Corpului Didactic Botoşani: 2-4 septembrie 2012 (pentru 40 de formatori din judeţul Botoşani).

- Casa Corpului Didactic Maramureş: 6-8 septembrie 2012 (pentru 40 de formatori din judeţul Maramureş.

Formatorii de la Universitatea Danubius Galaţi si SC SIVECO România SA au prezentat cele patru module:

- Modulul 1: formarea competentelor IT si certificare IT;

- Modulul 2:Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe;

- Modulul 3:Managementul clasei–gestionarea situaţiilor de criză;

- Modulul 4: Metode interactive de predare – învăţare.