Expected objectives of the project:

  • To develop their communicative skills in Romanian and Italian (languages which are less spoken and studied in Europe) in order to make the students aware of the importance of native languages in the EU and to support the link between formal school education and non-formal learning outside the school building – the County Library.
  • To adapt, to develop, to test, to implement and to disseminate the new teaching methodologies of Romanian and Italian used in the classroom, including ITC.
  • To enhance student and teacher understanding of the diversity of cultural and linguistic values in the partner regions and countries.

RESULTS OF THE PROJECT

   

 "ENRICHMENT OF TEACHING METHODS OF ROMANIC LANGUAGES AS THE MOTHER TONGUE LANGUAGE"

ACTIVITIES

ACTIVITIES

Studiu comparativ metode didactice folosite - predarea limbilor romana si italiana

Studiu comparativ metode didactice folosite - predarea limbilor romana si italiana

Metoda este un cuvânt ce provine din grecescul „methodos” (metha – spre, către; odos - cale) şi este definită ca acea cale de urmat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Mai nou, metoda desemnează o cale pe care educatorul o urmează pentru a ajuta elevii să găsească propria cale în vederea redescoperirii lumii înconjurătoare.

Cu alte cuvinte, metoda didactică reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau modurilor de realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de profesori şi de elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse.

Predarea limbii materne în învăţământul preuniversitar urmăreşte înţelegerea şi folosirea corectă a acesteia în relaţie cu oamenii. Înţelegerea limbii este în funcţie de cunoaşterea compartimentelor sale principale: vocabularul, fonetica, ortografia, ortoepia, gramatica.

Aceste compartimente sunt regăsite în toate limbile, însă în fiecare ţară se folosesc anumite strategii de predare, în funcţie de specificul limbii respective.

Astfel, predarea citirii şi scrierii este diferită de la o ţară la alta, respectând totuşi unele principii unanim acceptate.

În limba română, potrivit principiului fonetic, fiecare literă notează un sunet, cu puţine excepţii, când această corespondenţă nu se respectă.

Limba italiană este şi ea o limbă romanică şi foloseşte, aşadar, alfabetul latin, însă există mai multe diferenţe între scrierea şi citirea cuvintelor şi deci în predarea citit-scrisului.

Document atasat: Studiu comparativ metode didactice folosite - predarea limbilor romana si italiana