Expected objectives of the project:

  • To develop their communicative skills in Romanian and Italian (languages which are less spoken and studied in Europe) in order to make the students aware of the importance of native languages in the EU and to support the link between formal school education and non-formal learning outside the school building – the County Library.
  • To adapt, to develop, to test, to implement and to disseminate the new teaching methodologies of Romanian and Italian used in the classroom, including ITC.
  • To enhance student and teacher understanding of the diversity of cultural and linguistic values in the partner regions and countries.

RESULTS OF THE PROJECT

   

 "ENRICHMENT OF TEACHING METHODS OF ROMANIC LANGUAGES AS THE MOTHER TONGUE LANGUAGE"

ACTIVITIES

ACTIVITIES

Cadru de Referință pentru Abordarea Plurilingvistică a limbilor și a culturilor

       Proiectul “Competențele plurilingvistice și interculturale: Descriptori și materiale didactice” are drept scop diseminarea instrumentelor elaborate în cadrul proiectului CARAP (Un Cadru de Referință pentru Abordările Plurilingvistice ale Limbilor și Culturilor), și anume:

a) a unui referențial care include descriptori ce definesc competențele plurilingvistice și interculturale în termeni de “savoir”/a ști, de “savoir-faire”/a ști să faci și de “savoir-être”/a ști să fii,

b) a unei baze de materiale didactice online, și

c) a unui kit de formare.

        Complement al Cadrului European Comun de Referință (CECR), CARAP ajută astfel la corelarea între limbile și varietățile lingvistice pe care elevul le posedă sau le învață și se înscrie în viziunea globală a educației privind limbile străine preconizată de Consiliul Europei.

          Sunt numite « Approches plurielles des langues et des cultures » strategiile didactice care pun în practică activitățile de predare-învățare ce implică în același timp mai multe varietăți lingvistice și culturale. Există patru tipuri de abordări plurilingvistice: trezirea interesului față de limbi, intercomprehensiunea între limbi înrudite, abordarea interculturală și didactica integrată a limbilor.

        In prezent, nu mai vorbim de învățarea unei limbi, a două sau chiar a trei limbi străine, fiecare în mod independent, ci de dezvoltarea unui repertoriu lingvistic în care toate competențele lingvistice să-și găsească locul și să fie puse în valoare, de capacitatea de a recunoaște/identifica mai multe limbi străine/mai multe culturi, de a face conexiuni între ele, de a le înțelege pornind de la limbile / culturile deja cunoscute sau de a le compara, în cadrul unei aceleiași unități didactice.

         Mai multe informații despre acest proiect se află pe site-ul: http://carap.ecml.at/

Rodica Mighiu

Centrul de documentare şi diseminare a proiectelor Consiliului Europei - Colegiul Național “A. T. Laurian” Botoșani