Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Asigurarea calităţii

Legislaţie specifică

OMECT 6308 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile ÎPT

Document atasat: OMECT 6308