Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Mentoratul cadrelor didactice

SUSTINEREA PROBELOR PRACTICE DIN CADRUL CONCURSULUI DE SELECTIE A PROFESORILOR MENTORI

Cadrele didactice inscrise la concursul de selectie a profesorilor mentori vor sustine proba practica in perioada 20 aprilie - 31 mai 2012, conform unei planificari stabilite de inspectorul scolar de specialitate.