Comenius

Reuniune de proiect multilateral Comenius in cadrul parteneriatului şcolar “Eco-responsible? Yes, we can!”

Publicat : Miercuri, 16 Noiembrie 2011 de RODICA MIGHIU

In perioada 3.X.2011 – 7.X.2011, in Liege, Belgia, s-a derulat prima reuniune de proiect multilateral Comenius din cadrul parteneriatului şcolar “Eco-responsible? Yes, we can!” ce a reunit reprezentanţi din şcolile partenere din Belgia - colegiul “Saint Barthelemy”, Grecia – “The 4th Lyceum of Thessaloniki”, Portugalia – “Sà de Miranda School”, Finlanda – “Laanila” High School şi Romania – Grupul Şcolar “Alexandru cel Bun”. Echipa care a reprezentat Grupul Şcolar “Alexandru cel Bun” la această reuniune de proiect a fost formată din domnul director Achihăiţei Radu, Foltea Nicoleta – coordonator educativ, Horbovanu Cristina – responsabil de proiect, Axinte Lavinia – preşedinta consiliului de elevi din şcoală, elevă în clasa a XI-a B, Afilipoaiei Mădălina, elevă în clasa a XI-a E şi Ghetler Cosmin, elev in clasa a XI-a E.

Activităţile incluse în program de către echipa de proiect din şcoala organizatoare au avut ca scop atingerea obiectivelor proiectului: favorizarea formării unei conştiinţe de protejare a mediului înconjurător, identificarea modalităţilor individuale şi colective de relaţionare cu mediul, dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi străine, dezvoltarea autonomiei elevului, identificarea de aspecte culturale specifice ţării gazdă, familiarizarea cu valorile europene.

Reuniunea de proiect Comenius a coincis cu marcarea Săptămânii Dezvoltării Durabile de către elevii şi cadrele didactice de la colegiul « Saint Barthelemy » ceea ce a constituit o ocazie pentru elevii şcolii noastre să ia parte la diverse activităţi alături de colegii lor belgieni. Programul reuniunii s-a remarcat printr-o diversitate de activităţi tematice : prezentarea eco-activitălor din fiecare şcoală, vizionarea unei piese de teatru improvizat (o parodie a comportamentelor indezirabile manifestate faţă de mediul înconjurător), vizionare de film documentar (« Home »), realizarea unui moment de flashmob în gara din Liege pe ritmurile melodiei « Il faut que tu respires » aparţinând artistului Mickey 3D (cântec ce are ca mesaj îndemnul de a păstra natura nepoluată), vizitarea ghidată a şcolii şi a centrului istoric al oraşului pentru a evidenţia aspectele culturale ale regiunii, ateliere de creaţie (colaj din deşeuri cu titlul « Pământul strigă după ajutor » şi redactare de eco-poezii pornind de la deşeurile găsite pe străzile oraşului Liege), vizitarea uzinei de reciclare «Terre » si desfăşurarea unei acţiuni de voluntariat în cadrul acestei uzine, vizitarea acvariului din Liege şi prezentarea unor aspecte ale biodiversităţii de către un cadru didactic din catedra de biologie a colegiului « Saint Barthelemy », vizitarea expoziţiei tematice « SOS Planet» - expoziţie interactivă care a surprins sugestiv degradarea alarmantă a mediului din ultimele decenii, ateliere de lucru in cadrul cărora cadrele didactice au pus in discuţie aspecte legate de derularea proiectului şi organizarea următoarei reuniuni de proiect.

Responsabil de proiect,

Horbovanu Cristina