Comenius

Reuniune de proiect Comenius la Scoala Dorobanti

Reuniune de proiect Comenius la Scoala Dorobanti

A TREIA REUNIUNE DE PROIECT COMENIUS

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „MIHAI CONSTANTINEANU” DOROBANŢI

29 septembrie – 4 octombrie 2011

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

În perioada 29 septembrie – 4 octombrie 2011, a avut loc la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Contantineanu” Dorobanţi, a treia reuniune de proiect Comenius „Arts in Action ” (Integration, Communication and Co-operation Through the Arts), nr. de referinţă: COM-10-PM-681-BT-UK, la care au fost prezenţi parteneri din Anglia, Franţa, Italia, Bulgaria şi Turcia.

Programul reuniunii a început prin cunoaşterea claselor primare şi grupelor de grădiniţe din satele Dorobanţi şi Nicşeni implicate în proiect, ocazie cu care partenerii sosiţi au prezentat cutiile culturale copiilor şi eleviilor, aceştia la rândul lor completând cutiile culturale dăruite de noi, cu fişe de lucru, obiecte culturale reprezentative pentru ţara noastră şi obiecte lucrate de copii şi elevii. Au urmat ateliere de lucru în care fiecare partener şi-a prezentat activităţile desfăşurate în al doilea semestru de proiect, aşa cum au fost prevăzute în planul de acţiune: piese de teatru cu morale, intrebări de “oameni de ştiinţă” cu răspuns poetic, videoclipuri în care copiii demonstrează diferite tehnici artistice specifice fiecărei ţări: România – vopsitul ouălor de Paşti, Bulgaria – ţesut, Anglia – printat, Turcia – arta ebru, cîmpul Europei cu figuri din lut de la fiecare partener, videoclipuri în care copiii îşi demonstrează cunoştinţele despre partenerii din proiect şi culturile ţărilor acestora.

Un interesant atelier de lucru pe teatru sub îndrumarea coordonatorului d-l Garth Prince, a avut loc a doua zi, la care au participat şi invitaţi de la alte şcoli din Botoşani. Acest atelier de lucru a vizat unul din obiectivele proiectului şi anume, formarea cadrelor didactice în domeniul teatrului pentru a fi introdus în curriculum şcolii, întrucât nu există personal calificat în acest domeniu în şcoală. Introducerea teatrului in curriculum-ul şcolii s-a realizat începând cu acest an şcolar printr-un opţional la clasa a V-a, „English through the Arts” ţinut de responsabilul de proiect din şcoală. Cunoaşterea culturii şi istoriei române a avut loc la Muzeul de istorie Botoşani, Complexul memorial Ipoteşti, Marginea – olărit, mănăstirea Moldoviţa – picturile exterioare.

A treia zi a reuniunii s-a deschis cu ateliere de lucru pentru planificarea activităţilor pentru al treilea semestru de proiect, fiecare partener prezent contribuind la realizarea planului de acţiune prin idei şi propuneri. Alte ateliere de lucru au vizat întărirea relaţiei cu autorităţile locale prin cunoaşterea activităţii desfăşurate de Casa Corpului Didactic Botoşani, prezentare realizată de d-na Prof. Isabella Cantemir, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, prin d-na inspector şcolar de specialitate Prof. Elena Abrahamfi şi a modului de implementare a programelor şi proiectelor europene în judeţul Botoşani prin d-na inspector şcolar de specialitate Prof. Dr. Rodica Mighiu.

Toate aceste prezentări având loc la Casa Corpului Didactic Botoşani în urma încheierii unui protocol de colaborare cu această instituţie. Programul reuniunii s-a încheiat la Casa de Cultură “Nicolae Iorga” Botoşani unde, în urma încheierii, de asemenea, a unui protocol de colaborare, a avut loc un atelier de lucru privind cunoaşterea tradiţiilor populare din judeţul Botoşani, şi anume: portul şi dansurile tradiţionale.

S-a stabilit perioada pentru următoarea reuniune de proiect ce va avea loc în Anglia între 8-13 martie 2012 la şcolile primare Widden, coordonatoare, şi Landscore.

Conţinutul materialului reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. AN şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Responsabil proiect,

Prof. Cristina Nechifor