Arhiva POS-DRU

Anunt selectie Partener 4 - Proiect ID 57406 - septembrie 2011

ANUNT

 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI, cu sediul in municipiul Botosani, str.Nicolae Iorga nr. 28, cod fiscal 3372254, in calitate de Beneficiar si Partener Principal in cadrul proiectului „ Competenta, profesionalism si dimensiune europeana prin inegrarea TIC in actul educational” numarul - ID 57406, are in derulare contractul nr. POSDRU/87/1.3/S/57406 din data de 13.09.2010 pentru Proiectul mai sus mentionat, din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programulului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Implementarea activitatilor Proiectului se face in Parteneriat (Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Botosani + Partener 1: Inspectoratul Scolar Judetean Maramures + Partener 2: Casa Corpului Didactic Maramures + Partener : Casa Corpului Didactic Botosani + Partener 4 + Partener 5: SIVECO Romania). In vederea selectarii unui nou Partener, care sa participe la implementarea acestui Proiect, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, invita entitatile private sau publice interesate sa depuna o scrisoare de interes in vederea includerii acestora in procesul de selectie.

Selectia Partenerului se va derula in conformitate cu Instructiunile nr. 31 şi nr. 37 din 2010 emise de AMPOSDRU. Pentru a fi considerati eligibili, candidatii interesati trebuie sa depuna o scrisoare de interes care sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Activitate permanenta de evaluare si monitorizare a diferitelor aspecte specifice sistemului educational din Romania;

• Alocarea de resurse umane (7) pentru implementarea proiectului :- 1 expert in monitorizarea activitatilor de formare continua; - 1 responsabil financiar; - 1 expert analiza de nevoi; - 3 experti curriculum; - 1 expert metodologie instruire.

• Experienta indelungata in domeniul managementului proiectelor educationale;

• Prezentarea bilantului pe ultimii 3 ani;

• Va contribui la cofinantarea Proiectului cu suma de 92.854 lei;

• Are capacitatea operationala de a actiona in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest (aria de implementare a proiectului).

Candidatii interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până vineri, între orele 10:00 - 15:00, cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa sediului Inspectoratului Scolar Judetean Botosani.

Scrisorile de interes se pot transmite prin poştă sau direct la sediul unităţii, până la data de joi, 22 septembrie 2011, orele 15.00.

Contact: Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei, Manager proiect Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani

Str. Nicolae Iorga nr. 28, 710213, Botoşani

Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 ;

Mobil: 0742072252

email: ada_macovei@yahoo.com sau office.isjbt@gmail.com

www.isjbotosani.ro

 

Inspector Şcolar General Adunct,

Prof. Horia Alexandru Sorin Negrescu

                                                                                                                                      Manager proiect,

                                                                                                                        Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei