Arhiva Apeluri naţionale

Concursul Naţional Made for Europe 2011

 

CONCURSUL NATIONAL DE PRODUSE FINALE ALE
PROIECTELOR FINANTATE PRIN PROGRAME COMUNITARE,
“MADE FOR EUROPE”
 
 
Prin proiectele de parteneriat european scolile românesti au fost veritabili ambasadori ai României în Europa, contribuind, an de an, la promovarea unei imagini pozitive a României si a valorilor scolii românesti. Aceste parteneriate au vizat, în principal, formarea si dezvoltarea de competenţe-cheie, au favorizat crearea unor reţele de parteneri, au promovat valorile naţionale si europene, antrenând copii, tineri, profesori, părinţi în acest exerciţiu al existenţei împreună, într-o Europă unită.
Pentru a pune în valoare aceste realizări, Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului lansează scolilor invitaţia de a participa la o competiţie naţională a produselor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin programe comunitare, competiţie ce îsi propune să deschidă cu generozitate perspective multiple si care se adresează atât scolilor cu experienţă în domeniu, cât si celor aflate la început de drum.
Scop
Concursul naţional „Made for Europe” vizează valorizarea si promovarea experienţelor pozitive în derularea proiectelor finanţate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de competiţie.
Obiective
1. valorizarea produselor rezultate în cadrul proiectelor finanţate prin programe comunitare;
2. cresterea vizibilităţii produselor proiectelor finanţate prin programe comunitare;
3. sporirea calităţii produselor proiectelor finanţate prin programe comunitare prin stimularea competiţiei;
4. crearea unui sistem alternativ de informare asupra produselor proiectelor finanţate prin programe comunitare;
5. asigurarea de oportunităţi de promovare a produselor rezultate din proiectele finanţate prin programe comunitare;
6. cresterea potenţialului de transferabilitate a produselor finale în alte contexte educaţionale;
7. promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la concurs.
 
Condiţii de participare
Concursul este deschis tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în proiecte finanţate prin programe comunitare, în anul scolar anterior.
 

Informatii suplimentare se gasesc pe site-ul www.edu.ro

Document atasat: Documente Made for Europe