Arhiva POS-DRU

Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice

Publicat : Miercuri, 09 Februarie 2011 de ADMIN_A

Proiect: „Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Invatamantul Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicatiilor si Dezvoltarii Durabile – CONCORD” Proiectul este implementat începând cu 01.11.2010 şi are o durată de 36 de luni. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor personalului didactic de specialitate din învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic

Document atasat: