Arhiva POS-DRU

„Scoala romaneasca – mediu incluziv”

Titlul proiectului: „Scoala romaneasca – mediu incluziv”

Perioada de implementare a proiectului: 30 de luni (începând cu 1 octombrie 2010)

Beneficiar/aplicant : INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DAMBOVITA

Parteneri :

-Inspectoratul Scolar al Judetului Arad

-Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani

-SC Europrojects Experts Group SRL

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este de a asigura accesul la un invatamant adecvat si de calitate pentru elevii cu cerinte educationale speciale/CES integrati in scolile de masa, prin intermediul dezvoltarii profesionale a personalului din aceste unitati.

Grupul tinta va beneficia de metode si materiale de formare moderne pentru propria dezvoltare profesionala dar si pentru a oferi elevilor cu CES posibilitatea de a dobandi abilitati de baza necesare pentru o viata independenta si pentru a le inlesni drumul spre integrare sociala si un trai decent, potrivit obiectivelor stabilite si de politicile europene. Avand ca grup-tinta cadrele didactice si personalul didactic si didactic auxiliar cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamant (ISCED 0-6) din 90 scoli de masa care integreaza elevi cu CES, proiectul raspunde concomitent unor multiple nevoi stringente ale sistemului romanesc de invatamant: dezvoltarea resurselor umane din educatie – o conditie indispensabila dezvoltarii unei oferte educationale la standardele de calitate ale lumii contemporane, asigurarea unui proces educational de calitate si adecvat care sa favorizeze integrarea elevilor cu dizabilitati, inclusiv sustinerea integrarii viitoare a acestora pe piata muncii. Programul de formare, dincolo de oferta generala, dovedeste un important grad de flexibilitate si de adaptabilitate la conditiile particulare din fiecare scoala, sustinut prin analiza specifica realizata la inceput de proiect.

Cei 18 formatori vor beneficia de un program sustinut de formare si, dupa incheierea proiectului, vor constitui resurse umane importante pe plan regional pentru asigurarea continuitatii proiectului.