Expected objectives of the project:

  • To develop their communicative skills in Romanian and Italian (languages which are less spoken and studied in Europe) in order to make the students aware of the importance of native languages in the EU and to support the link between formal school education and non-formal learning outside the school building – the County Library.
  • To adapt, to develop, to test, to implement and to disseminate the new teaching methodologies of Romanian and Italian used in the classroom, including ITC.
  • To enhance student and teacher understanding of the diversity of cultural and linguistic values in the partner regions and countries.

RESULTS OF THE PROJECT

   

 "ENRICHMENT OF TEACHING METHODS OF ROMANIC LANGUAGES AS THE MOTHER TONGUE LANGUAGE"

ACTIVITIES

ACTIVITIES

Proiect Comenius Regio - prezentare generala

Proiect Comenius Regio - prezentare generala

In perioada 2010-2012, se va derula proiectul Comenius Regio „ENRICHMENT OF TEACHING METHODS OF ROMANIC LANGUAGES AS THE MOTHER TONGUE LANGUAGE”, nr. 10-PR-05-BT-RO,IT, din cadrul Programului Sectorial Comenius, Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii. Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene (buget aprobat: 26.820,50 Euro), prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Programul Sectorial Comenius.

Parteneri Regio 1 - România : Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 Botoşani, Biblioteca Judeţeană “Mihai Eminescu” Botoşani. Parteneri Regio 2 - Italia: Department of work, instruction and training of Regione Campania (Giunta Regionale Della Campania), Istituto Comprensivo Statale P.A.G. Martini, Biblioteca Comunale di Castel Baronia "P.S. Mancini.

Obiectivele preconizate ale proiectului: - Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbile română şi italiană (limbi mai puţin vorbite şi studiate în Europa) pentru a-i face pe elevi să conştientizeze importanţa limbilor materne în Uniunea Europeană şi sprijinirea legăturii dintre educaţia formală din şcoli şi educaţia non-formală din afara şcolii (din biblioteci). - Adaptarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi diseminarea noilor metodologii de predare a limbilor română şi italiană folosite în sălile de clasă, incluzând şi TIC; - Intensificarea înţelegerii de către elevi şi profesori a diversităţii valorilor culturale şi lingvistice din regiunile şi ţările partenere.

Ne dorim în primul rând, în rândul elevilor, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba maternă (română şi italiană) şi în limba engleză, limba proiectului, îmbunătăţirea abilitaţilor sociale, creşterea abilităţilor TIC, îmbunătăţirea cunoştinţelor generale despre regiunea şi ţara parteneră şi valorile sale culturale, stimularea auto-descoperirii, a lucrului în echipă, a gândirii critice, creşterea gradului de toleranţă şi acceptare reciprocă al elevilor, eliminarea prejudecăţilor şi a xenofobiei.

La nivelul cadrelor didactice, am dori să fie îmbunătăţite abilităţile pedagogice, să fie promovate metodele active de predare a limbilor materne în medii de învăţare formală şi non formală, să fie îmbunătăţită comunicarea profesor-elev, să fie consolidat interesul pentru problemele aparţinând comunităţii locale etc.

Amintim şi o mai bună utilizare a spaţiului şi a echipamentului din bibliotecile regionale, creşterea vizibilităţii bibliotecilor în regiune şi în comunitatea locală, o mai bună utilizare a bunurilor din patrimoniul cultural din biblioteci.