Arhiva POS-DRU

Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional

Proiectul „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, ID – 57406

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 1,DMI 1.3., a fost aprobat de AMPOSDRU

Aplicant: Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş, Casa Corpului Didactic Botoşani, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi SIVECO România SA.

Finanţarea aprobată nerambursabilă este de maximum 13.512.207,00 Lei, reprezentând 79,00% din totalul costurilor eligibile proiectului, pentru o durată de trei ani.

Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea competenţelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării în educaţie.

Prin acest proiect ne dorim formarea şi certificarea a 80 de formatori şi a 5400 cadre didactice (din judeţele Botoşani şi Maramureş), în vederea implementării proiectului la nivel multiregional, elaborarea unui suport de curs, acreditarea programului de formare continuă, dezvoltarea unui portal al programului de formare continuă bazat pe domenii prioritare şi resurse digitale.

Se doreşte scăderea ratei de părăsire a sistemului şi încurajarea tinerilor să adopte cariera didactică, îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor, crearea de alternative moderne la formele clasice de formare continuă, diseminarea bunelor practici şi pentru proiecte viitoare, dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi corelarea acestora cu cerinţele europene.